Personuppgifter

Information till Nordic Woodwind Encounters kursdeltagare och konsertbesökare avseende EU dataskyddsförordning

Enligt EU dataskyddsförordning får den ideella föreningen Nordic Woodwind Encounter registrera uppgifter om kursdeltagares namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-post address och undervisningsuppgifter för de ändamål som är nödvändiga inom ramen för dess verksamhet för att fullgöra kursbesöket och information om kursdeltagande.

Sådana uppgifter lämnas inte ut till tredje part för reklam.

Personnummer registreras inte.

Det är föreningens styrelse som ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras på ett sätt som överensstämmer med personuppgiftslagen.

Onlinebiljettförsäljningen sker via den ideella föreningen SkåneEstrad (ordförande Magnus Nilsson) och Tickster. Kontrakt har upprättats som tillgodoser EU dataskyddsförordning.

Inför ett Email-rundbrev med information om Nordic Woodwind Encounter kommer vi att vänligen ansöka om ditt samtycke via email. Vi ber dig då om ditt aktiva samtycke för att kunna få vår information via email om stundande kurser och konserter arrangerad av Nordic Woodwind Encounter.

Alla användare har rätt att återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag, samt spärra användning av uppgifterna i marknadsföring. Detta gör du genom att e-posta magnus@magnus-nilsson.se

I arkiv
<span>%d</span> bloggare gillar detta: